PWA Kantoor beperkt open 

 

PWA Essen zal open zijn

 

Dinsdag 17 oktober van 9u – 11.45u

Dinsdag 14 november van 9u - 11.45u

Dinsdag 28 november van 9u – 11.45u

Dinsdag 19 december van 9u – 11.45u

  

Indien er dringende vragen zijn kan u best een mail sturen.  De mailbox wordt tussen de openingsdata door ook nagekeken.

Hebt u een vraag voor tuinonderhoud?  Op dit moment is er een lange wachtlijst.   Wilt u graag op de wachtlijst, mag u contact met ons opnemen

 

 

Welkom bij PWA Essen vzw

 

PWA is er voor de werkzoekenden, werkgevers, werknemers en lokale bevolking.

Werkzoekende:

  • PWA informeert je over de activakaart en vraagt deze kaart voor je aan bij RVA.
  • Ben je jonger dan 45 jaar en 2 jaar werkloos of ouder dan 45 jaar en 1/2 jaar werkloos, of krijg je een uitkering van het OCMW? Dan kom je in aanmerking om een beperkt aantal uren te werken via de PWA.
  • PWA informeert je over de PWA-werking en bespreekt de voorwaarden.
 

Werkgever:

  • info over premies en voordelen bij aanwerving van een werkzoekende.
 

Werknemer:

  • hulp bij het aanvragen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking.
 

Lokale bevolking:

  • PWA informeert je over het dienstenchequesysteem.
  • bekijkt de mogelijkheid om een PWA-kracht te laten werken in je (kleine) tuin, als kinderopvang,...
  • biedt occasionele hulp aan vzw's, verenigingen, scholen, gemeente,...
 
 
 

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming voor de regeling van de PWA's overgdragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.bewww.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be)
 
Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen.
 
De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA's en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.


Gesloten

  • op dit moment is het kantoor beperkt open . Op de startpagina staan de openingsdagen vermeld.

 

 

Op zoek naar Poetshulp?

PWA Essen mag sinds 2004 geen poetshulp meer aanbieden.

Je kan hiervoor terecht bij dienstenchequebedrijven. Hieronder vind je de folder met de dienstenchequebedrijven van de Regio Essen.

 

PWA_Folder_DC_Regio Essen

 

Meer info:

www.dienstencheques-vlaanderen.be

Informatiebrochure & Aanvraagformulier PWA

 

Informatie over de inschrijving, kostprijs, verzekering, materiaal...

 

PWA_Folder_Gebruiker_Werking