Pas ontslagen of afgestudeerd?

Pas ontslagen?

→ Heb je je ontslag gekregen. Dan moet je je inschrijven bij VDAB om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Je kan je inschrijven tijdens de 4 weken voor de dag waarop je contract eindigt (= datum op je C4) of binnen 8 dagen erna.
 
→ Ga zo snel mogelijk naar de vakbond of hulpkas
 
Wat neem ik best mee?
  • Je ontslagdocument C4.
  • Het C6-formulier dat je van je ziekenfonds kreeg als je arbeidsongeschikt bent.
  • Je inschrijvingsbewijs als je al ingeschreven ben bij VDAB.
 
Meer info:
 

 

Pas afgestudeerd?

→ Om je wachttijd of beroepsinschakelingstijd te laten lopen moet je je inschrijven bij VDAB. Heb je geen werk na deze periode, dan kan je een inschakelingsuitkering aanvragen.
 
Wanneer moet ik me inschrijven bij VDAB?
 
Als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:
  • Je studeerde af in eerste of tweede zit (en behaalde al dan niet je diploma), of je beëindigde je studies tijdens het schooljaar
  • Je hebt geen werk of werkt deeltijds
  • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen
 
Meer info: