Nuttige documenten

Documenten

 
 
 
 

Informatie

 
 
 
 

Documenten Sneeuwdienst

 
 
 
 
 
 

Wijziging Vrijstellingen

 
 
Vanaf 01/01/2016 is de dienst ‘Activering Zoekgedrag’ overgeheveld van RVA naar VDAB. VDAB zal dus de controles naar het zoekgedrag naar werk uitvoeren

Omdat RVA niet langer de controles uitvoert, kan RVA dus ook geen PWA-vrijstellingen (180u gewerkt in 6 maanden) toekennen. Deze vrijstelling hield in dat je niet naar RVA moest komen i.v.m. het zoekgedrag naar werk. Deze vrijstelling vervalt dus, nu dat VDAB de controles uitvoert.

 

Je bent altijd verplicht om op de uitnodigingen van VDAB in te gaan.

 

Uitzonderingsmaatregel:

PWA-werknemers met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33% en die 180 uren in 6 maanden hebben gepresteerd, kunnen nog wel de vrijstelling aanvragen. Dit kan nuttig zijn, want met deze vrijstelling moet men niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

 

PWA-werknemers

Wie kan werken via het PWA?

  • Je bent 2 jaar of langer uitkeringsgerechtigd volledig werkloos
  • Je bent 45 jaar of ouder en minsten 6 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos
  • Je geniet een bestaansminimum (OCMW) en bent werkzoekend

 

Als je aan deze voorwaarden voldoet, en je wilt graag PWA-activiteiten verrichten? Dan moet je je eerst inschrijven in het PWA van uw gemeente. Bij de inschrijving zal je een PWA inschrijvingsbewijs ontvangen.

Vooraleer je arbeidsprestaties aan te vatten, onderteken je een arbeidsovereenkomst met het PWA dat jouw werkgever zal zijn. 

Statuut, verzekering, verplaatsingvergoeding, .... ?

  • Je blijft genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, … en je behoudt dezelfde pensioenrechten als een vergoede werkloze
  • Je bent beschermd door de wetten en reglementen inzake arbeidsbescherming, zondagsrust, nachtwerk, veiligheid en gezondheid, …
  • Je hebt recht op een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten van minstens 0,15 EUR/km indien je meer dan 5 km moet afleggen om bij jouw gebruiker te geraken. 
  • Tijdens het verrichten van PWA-werkzaamheden, bent u gedekt door een verzekering « arbeidsongevallen » en een verzekering « burgerlijke aansprakelijkheid », gesloten door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De verzekering « arbeidsongevallen » dekt u in geval van een ongeval op weg naar en van het het werk of op de plaats van uw werk. De verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” dekt u indien onopzettelijk schade veroorzaakt aan de gebruiker of aan zijn goederen of aan derden.

 

Wat zal mijn vergoeding zijn?

Je wordt betaald met door de gebruikers aangekochte PWA-cheques. Voor elk gepresteerd of begonnen uur overhandigt de gebruiker je een PWA-cheque op het moment waarop je de activiteit beëindigt of ten laatste op de laatste dag van de maand waarin de prestaties werden geleverd.

Je blijft jouw wachtuitkering of werkloosheidsuitkering genieten.

U ontvangt daarenboven een belastingsvrij bedrag van 4,10 EUR per gepresteerd uur.

 

U kunt dus tot 184,50 EUR per maand verdienen (voor 45 arbeidsuren), bovenop uw werkloosheidsuitkeringen.

Deze vergoeding wordt betaald via uw uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen (vakbond of HVW), waar je jouw prestatieformulieren en de PWA-cheques indient die u van de gebruiker hebt ontvangen.